Hoog gevoelig van last naar kracht

by Ramon Geurink

 

 

De laatste jaren word er veel gesproken over hoog gevoelig( HSP high sensitive person), wat houd dit eigenlijk werkelijk in. Zou het een verband kunnen hebben met de westerse samenleving waar in wij leven? Is hoog gevoelig een bijzonder gegeven? Wat betekent het voor jou dat je hoog gevoelig bent?

Om een duidelijker beeld weer te geven worden er een aantal belangrijke kenmerken en eigenschappen weergegeven.

 

 • Zijn erg gevoelig voor prikkels van buitenaf en kunnen snel overprikkeld raken in een drukke omgeving.
 • Nemen alles in hun omgeving gedetailleerder en intenser waar.
 • Doordat zij meer indrukken krijgen en opnemen, hebben zij meer tijd nodig om alles te verwerken.
 • Hebben een diep en rijk innerlijk leven; dromen, fantaseren en overwegen veel. Door dit gegeven hebben ze veelal meer tijd nodig om een keuze te maken, omdat zij de ieder aspect van de keuze invoelen en voorstellen.
 • Voelen de behoeftes van anderen aan en hier zit ook de valkuil van een persoon die hoog gevoelig is. Doordat iemand die HSP’er is dit waarneemt, wil het nog niet zeggen dat het aan jou is om deze behoefte te vervullen, het is een waarneming van de behoefte en het gebrek bij de ander. Als jij continue bezig bent met het vervullen van de behoeftes van andere mensen, wie vervult jou behoeftes dan?
 • Doordat zij erg gevoelig zijn voor sferen en stemmingen, kan het behoorlijk verwarrend zijn bij iemand die hoog gevoelig is. Wat is nou mijn gevoel en wat is nou het gevoel van de ander en wie ben ik?
 • Worden meer dan gemiddeld geroerd door natuur, kunst en muziek
 • Eigen emoties en emoties van anderen worden intenser ervaren, wanneer een HSP’er bij zijn eigen kern kan blijven verschaffen de emoties van zichzelf en de emoties van anderen belangrijke informatie.
 • Zijn vaak verlegen in het begin in gezelschap, ze voelen en scannen eerst de gehele omgeving en mensen, wanneer het goed voelt treden zij naar buiten.
 • Zijn vaak perfectionistisch, kunnen zich geen fouten permitteren. Wanneer ze een fout maken volgt veelal de zelfafstraffing.
 • Functioneren minder goed als ze geobserveerd of geëvalueerd worden. Kunnen zelfs geheel blokkeren en vastlopen in zichzelf op het moment.
 • Zijn vaak zorgzaam en anticiperend op behoeften van anderen; moeite om grenzen aan te geven
 • Hebben relatief meer en sneller last van stress, spanning en fysieke klachten zoals hoofdpijn, allergieën, maag/darmklachten, chronische vermoeidheid etc.
 • Lopen groter risico op stemmingswisselingen, depressiviteit, angsten en verslavingen

Dit is in het kort een kleine opsomming van typische kenmerken en eigenschappen van iemand die hoog gevoelig is.

Zou het niet zo kunnen zijn dat ieder mens in werkelijkheid hoog gevoelig is en dat het de natuurlijke staat is van de mens ( gevoelswereld). Wij leven in Nederland in een westerse samenleving die erg rationeel is ingesteld, velen zijn hierin meegezogen en hebben hun gevoelswereld afgevlakt. Zou dit een oorzaak kunnen zijn van de westerste samenleving waarin wij verkeren. In de oosterse maatschappij zit in de basis een belangrijk verschil, zij hebben een andere volgorde van normen en waarden. Het belangrijkste is bij de oosterse samenleving het gezin, familie, vrienden en dan werk (carrière). In Nederland is het veelal net andersom eerst werk (carrière), vrienden, gezin en familie. De belangrijkste voeding van ons leven als mens word gevoed met de rationele maatschappij. Dit heeft als gevolg dat de gevoelswereld van de mens word onderdrukt en afgestompt, tot dat het onderbewuste van de mens wakker word, dat in ons gevoelsbewustzijn ligt verankerd. Dat opeens een ongelukkig/ontevreden gevoel aangeeft en zijn ongelukkig met het leven dat zij leiden. Zij lopen vast of worden wakker, dit is maar net vanuit welke invalshoek je dit bekijkt. Door langdurig in een rationele (verstandelijke) westerse samenleving te verkeren is de gevoelswereld afgestompt, wat bij veel mensen tot uiting komt in een burn-out.

Het belangrijkste aspect de mens word afgestompt door de verstandelijke westerse samenleving, namelijk de basis van het leven. Het leven als mens verbonden met al het leven vanuit hun gevoelswereld. Velen hebben een baan waar zei de verstandelijke regels uitvoeren zonder enige empathie, dit met als gevolg dat zei het menselijke aspect vergeten of blokkeren.

Mensen die al hoog gevoelig zijn kunnen meestal niet mee komen in de huidige verstandelijke maatschappij, alles moet sneller en aangetoond worden. Als je hoog gevoelig bent ligt jou kracht in de gevoelswereld. Als je jou gevoel serieus gaat nemen en de verantwoordelijkheid neemt voor jou gevoelwereld komt jou kracht vrij. Veel indrukken die een hoog gevoelig persoon heeft zijn niet te verklaren ook al zijn ze op een hogere intuïtieve waarheid gebaseerd, er is geen tastbaar bewijs voor de verstandelijke maatschappij en zo word het al snel afgedaan. Voor mensen die al hoog gevoelig zijn is het belangrijk dat zij niet meegaan in de verstandelijke maatschappij, je kunt je er wel in verplaatsen en daar blijft het ook bij. Het is belangrijk dat je mensen om je heen hebt die in harmonie zijn met jou als hoog gevoelig persoon en trouw blijft aan jou gevoel. Dit geldt ook voor een baan waarbij je vanuit jou kwaliteiten leeft die voorkomen uit jou gevoelswereld en hart bewustzijn.

Tips:

Neem geregeld een moment voor jezelf om te mediteren en tot rust te komen. Vanuit de rust zal de onrust verdwijnen en brengt je met jezelf in contact.

Maak geregeld een wandeling in de natuur of zoek een plekje in de natuur.

Yoga en Mindfulness zijn ook zeer zinvol om jezelf in het NU te krijgen en zo rust in jou zelf te ervaren.

Innerlijke rust en vrede zijn de basis en het uitgangspunt om alles in jou en jouw omgeving waar te nemen en te observeren.